0989 530 530

0988 747 000

1947 - Dép Bác Hồ
có quai hậu

Giá: 1,050,000đ

Lịch sử: Đây là mẫu dép của Hồ Chủ Tịch.…

1947 - Dép Bác Hồ
không quai hậu

Giá: 750,000đ

Mẫu dép này là 1 trong 2 mẫu dép được…

1954 - Dép điện biên phủ
Võ Nguyên Giáp

Giá: 450,000đ

Đây là mẫu dép được trang bị cho toàn quân…

1975 - dép giải phóng
5 quai

Giá: 450,000đ

Dép 5 quai Giải Phóng 1975. Mẫu dép này được…

1968 - Dép Khe Sanh 4 quai

Giá: 400,000đ

Đây là mẫu dép được trang bị cho toàn quân…

1
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?